Cho mạch điện như hình vẽ                              

Công suất cung cấp của nguồn điện là

 

A.

12W.

B.

24W.

C.

36W.

D.

48W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

36W.

R2Ω nt R4Ω =>R24=6ΩR24 //R6=>Rb=R6.R24R6+R24=3Ω

Dòng điện qua nguồn: I =  = 3A

Công suất nguồn: ρ = I = 12.3 = 36W.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.