*Cho mạch điện như hình vẽ.

 Biết R2 = R3 = 2R1.Ampe kế chỉ 2A, vôn kế chỉ  24V.              

Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là

A.

20V.

B.

25V.

C.

30V.

D.

35V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

30V.

Ta có RBC = R2 + R3 = 4R1

Vậy hiệu điện thế trên R1 là U1 = = 6V

Từ đó: R1 = = 3Ω; R2 = R3 = 6Ω.

U = (R1 + R2 + R3) I = (3 + 6 + 6) 2 = 30V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...