Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn dây có hệ số tự cảm L, tụ có điện dung C.

                                     

Sau khi đóng khóa k và dòng điện trong mạch đã ổn định thì điện tích trên tụ C là

A.

Q = 0.

B.

Q = C..

C.

Q = .

D.

Q = C( − r).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Q = 0.

Do tụ ghép song song với ống dây. Khi dòng điện qua mạch ổn định thì UL = UC = 0 nên Q = 0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.