Cho mạch điện như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về số chỉ của ampe kế trong mạch điện?

A.

là giá trị của cường độ dòng điện hiệu dụng.

B.

là giá trị biên độ của cường độ dòng điện.

C.

là giá trị tức thời của cường độ dòng điện.

D.

ampe kế chỉ số 0 vì tụ điện không cho dòng điện chạy qua.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

là giá trị của cường độ dòng điện hiệu dụng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.