img1Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó ξ1 = ξ2 = 12V, r = 2Ω, R1 = 3Ω, R2 = 8Ω. Cường độ dòng điện chạy trong mạch

A.

1A.

B.

3A.

C.

1,5A.

D.

2A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Bộ nguồn có: img1 Điện trở ở mạch ngoài: img2 Vậy cường độ dòng điện chạy qua mạch là img3  .

Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...