Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C=100/π μF. đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt và hai đầu đoạn AB một điện áp xoay chiều u=Uimg1cos100πt. Khi thay đổi độ tự cảm ta thất điện áp hiệu dụng trên hai đầu đoạn AM luôn không đổi với mọi giá trị của biến trở R, Độ tự cảm L có giá trị bằng  

A.

2/∏H.

B.

1/(2∏) H.

C.

1/π H.

D.

3/∏ H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HD: img1

img2 không phụ thuộc với mọi giá trị của biến trở R khi và chỉ khi img3=0=>img4 =>img5  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.