Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở và cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp. Điều chỉnh biến trở đến R=R1 thì công suất tỏa nhiệt trên biến trở là lớn nhất và bằng P1=250W. Điều chỉnh biến trở R=R2 thì công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch là lớn nhất và bằng P2=500W. Khi R=R1 thì công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch bằng bao nhiêu:

A.

400W.

B.

375W.

C.

500W.

D.

450W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1  img2 img3  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...