** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2sinh(120πt – ) (A), cuộn dây thuần cảm.

Cho biết Giá trị R tham gia trong mạch là: R = 60 Ω.

Giá trị C tham gia trong mạch là:

A.

C = (F).

B.

C = (F).

C.

C = (F).

D.

C = (F).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có UMB vuông góc với UAN nên áp dụng hệ thức trong tam giác vuông AUMBUAN

  UR = 120 (V)

I = = ; R = = 60 (Ω)

= 45

C =

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.