** Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, A là ampe kế nhiệt (có điện trở không đáng kể), cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L, điện trở R = 100 (Ω), tụ điện có điện dung C = 18,5 (μF) ≈ (F). Đặt vào hai đầu M và N của mạch điện một giá trị hiệu dụng không đổi và có biểu thức: uMN = 70,7sin314t (V) ≈ 50sin100πt (V). Khi K đóng hay khi K mở chỉ số của ampe kế không thay đổi.

Số chỉ của ampe kế trong các trường hợp nói trên có giá trị là:

A.

I = 0,25 A.

B.

I = 1,5 A.

C.

I = 2,5 A.

D.

I = 2,15 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I = 0,25 A.

I = Im = Id = = 0,25 (A).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...