Cho mặt phẳng img1 và đường thẳng img2. Mệnh đề nào sau đây đúng:

A.

 Nếu img1thì img2

B.

Nếu img1thì img2

C.

 img1

D.

Nếu 3 điểm img1 cùng thuộc img2img3 thẳng hàng thì img4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có tính chất: “ Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm trên đường thẳng đó đều nằm trên mặt phẳng đó”. Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...