Cho một đa giác đều có img1 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâmimg2. Gọi img3 là tập các tam giác có các đỉnh là các đỉnh của đa giá trên. Tính xác suất để chọn được một tam giác từ tập img4 là tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.          

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A 

Số các tam giác bất kỳ là img1 Số các tam giác đều là img2img3 cách chọn một đỉnh của đa giác,mỗi đỉnh có 8 các chọn 2 đỉnh còn lại để được một tam giác đều. Số các tam giác cân là: img4 Số các tam giác cân không đều là: img5 Xác suất img6.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.