Cho một đa giác đều img1 đỉnh img2 nội tiếp đường tròn img3. Biết rằng số tam giác có các đỉnh là img4 trong img5 đỉnh nhiều gấp img6 lần số hình chữ nhật có các đỉnh là img7 trong img8 đỉnh. Tìm img9.  

A.

8

B.

14

C.

10

D.

12

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Số tam giác có các đỉnh là img1 trong img2 đỉnh là img3. Gọi đường chéo của đa giác đều img4 đi qua tâm đường tròn img5 là đường chéo lớn thì đa giác đã cho có img6 đường chéo lớn. Mỗi hình chữ nhật có các đỉnh là img7 đỉnh trong img8 đỉnh img9 có các đường chéo là hai đường chéo lớn. Ngược lại, mỗi cặp đường chéo lớn có các đầu mút là img10 đỉnh của một hình chữ nhật. Do đó số hình chữ nhật được tạo thành là số cách chọn hai đường chéo lớn trong img11 đường chéo lớn, tức là có tất cả img12 hình chữ nhật. Theo giả thiết, ta có img13img14  img15img16. Vậy img17 thỏa mãn yêu cầu bài toán.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.