Cho một dao động điện từ điều hòa trong mạch LC lí tưởng với tần số dao động bằng 2000 Hz. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp điện tích tức thời trên tụ điện bằng một nửa điện tích cực đại là:  

A.

img1ms và img2ms.

B.

1ms và 1,5ms.

C.

0,75 và 1,25 ms.

D.

1,25 và 1,5ms.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Điện tích tức thời trên tụ điện bằng một nửa điện tích cực đại ứng với các điểm M1,M2,M3,M4 trên đường tròn.

Trường hợp 1: img1 img2  img3 

Trường hợp 2: M2M1 img4  img5 

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...