Cho một dòng điện không đổi trong 10 s, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng là 2 C. Sau 50 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là  

A.

5 C.

B.

10 C.

C.

50 C.

D.

25 C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Vì điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua. Thời gian dòng điện chạy qua tăng 5 lần nên điện lượng tăng 5 lần, tức Q' = 5.Q = 5.2 = 10C.

Chọn đáp án B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...