Cho một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2a và cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc 45° . Thể tích của khối chóp đó là

A.4a323 .
B.a328 .
C.a326 .
D.2a32 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Lời giải
Chn A
img1
Dựng hình chóp tứ giác đều S. ABCD thỏa mãn các điều kiện đề bài với O=ACBD
Theo giả thiết ta có AB=2a , SA tạo với mặt phẳng ABCD một góc 45° suy ra SAO^=45°
ABCD là hình vuông cạnh 2a nên tính được AC=22aOA=a2
Tam giác SOA vuông cân tại O vì có SOOA,SAO^=45° suy ra SO=OA=a2
Vậy thể tích khối chóp là V=13SABCD. SO=134a2. a2=4a323

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Thể tích khối chóp đều. - Khối đa diện và thể tích - Toán Học 12 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.