Cho một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều .Thể tích của hình lăng trụ là V. Để diện tích toàn phần của hình lăng trụ nhỏ nhất thì cạnh đáy của lăng trụ là:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gọi cạnh đáy của lăng trụ là a, chiều cao lăng trụ là h.

Theo bài ra ta có img1

Diện tích toàn phần của lăng trụ là:

 img2 

Áp dụng bất đẳng thức AM - GM ta có:

 img3  img4 

Dấu bằng xảy ra khi img5 hay img6.

Vậy đáp án đúng là: A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.