Cho một hình thoi tâm O và bốn diện tích cùng độ lớn đặt tại bốn đỉnh. Cường độ điện trường tại O khác 0 khi

A.

bốn điện tích cùng dấu.

B.

các điện tích âm dương xen kẽ nhau.

C.

tại mỗi hai đỉnh đối diện có điện tích cùng dấu.

D.

hai điện tích cùng dấu nằm trên cùng một cạnh (có 2 điện tích dương, 2 điện tích âm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hai điện tích cùng dấu nằm trên cùng một cạnh (có 2 điện tích dương, 2 điện tích âm).

            

Các trường hợp A, B, C do các điện tích ở các đỉnh đối diện cùng dấu nên cường độ điện trường từng đôi một triệt tiêu nhau nên E0 = 0. Vậy nếu hai điện tích cùng nằm trên một cạnh thì E0#0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.