Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong các chất sau: img1. Số trường hợp xảy ra sự ăn mòn điện hóa là                   

A.

A: 2

B.

B: 3

C.

C: 4

D.

D: 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Điều kiện ăn mòn điện hóa là : +) có 2 điện cực khác bản chất (KL-KL , KL-PK …) +) 2 điện cực gắn trực tiếp hoặc nối với nhau bằng dây dẫn +) 2 điện cực đều tiếp xúc với cùng dung dịch chất điện ly. Các trường hợp thỏa mãn : CuSO4 ; AgNO3 .  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...