** Cho một mạch điện như hình vẽ: Nguồn có suất điện động 12 V, điện trở trong 0,6 Ω; R1 = 1Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 2Ω bình điện phân có điện trở RE; = 4 Ω.

Cường độ dòng điện trong mạch chính I = 2 A.

Cường độ dòng điện IE qua bình điện phân là

A.

IE = 1,6 A.

B.

IE = 1,5 A.

C.

IE = 1,2 A.

D.

IE = 1,0 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

IE = 1,2 A.

Cường độ dòng điện qua bình điện phân:

IE = I x  = 1,2 A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...