Cho một mặt cầu có diện tích là img1, thể tích khối cầu đó là img2. Tính bán kính img3 của mặt cầu.

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu là: img1 img2 img3.

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.