Cho một nguồn sáng S có bước sóng λ = 0,4 µm đặt trước lưỡng thấu kính. Biết và cách lưỡng thấu kính một khoảng d1 = 30 m. Phía sau lưỡng thấu kính đặt một màn ảnh E cách lưỡng thấu kính một khoảng l = 160 cm. Tiêu cự của thấu kính f = 20 cm và khoảng cách O1O2 =  mm.

2. Số vân sáng và vân tối quan sát được trên màn E:

A.

3 và 2.

B.

6 và 5.

C.

8 và 7.

D.

11 và 10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3 và 2.

Bề rộng vùng giao thoa MN.

MN =  (mm)

Lập tỉ số:  ≈ 1,05

Số vân sáng quan sát được trên giao thoa trường là: Ns = 2.1 + 1 = 3 (vân sáng)

Số vân tối quan sát được trên giao thoa trường là: Nt = 2n = 2 (vân tối).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...