Cho một tấm nhôm hình chữ nhật ABCD có img1. Ta gấp tấm nhôm theo 2 cạnh MN và PQ vào phía trong đến khi AB và DC trùng nhau như hình vẽ dưới đây để được một hình lăng trụ khuyết 2 đáy. Tìm x để thể tích khối lăng trụ lớn nhất? img2 

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có img1, gọi H là trung điểm của PN

suy ra img2

img3, do chiều cao của khối lăng trụ không đổi nên thể tích khối lăng trụ max khi f(x) max.

img4 

img5 khi img6  .

Vậy đáp án đúng là: A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.