Cho NaOH vào mẫu thử của dung dịch X thấy thoát khí mùi khai. Còn khi thêm AgNO3 vào mẫu thử của dung dịch X thì có kết tủa vàng. Vậy dung dịch X chứa :

A.

NH4Cl.

B.

(NH4)3PO4.

C.

KI.

D.

Na3PO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

B. (NH4)3PO4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.