Cho ống sáo có 1 đầu bịt kín và 1 đầu để hở. Biết rằng ống sáo phát ra âm to nhất ứng với hai giá trị tần số của hai họa âm liên tiếp là 150Hz và 250Hz. Tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất bằng:          

A.

25Hz.

B.

75Hz.

C.

50Hz.

D.

100Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ống sáo một đầu kín, một đầu hở: img1 Theo bài ra ta có: img2

Từ đó tìm được img3 Tần số âm nhỏ nhất ứng với kmin=0. Thay vào ta được f = v/4l= 50 Hz.

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.