Cho phản ứng hạt nhân: img1. Biết độ hụt khối của các hạt nhân T, D và He lần lượt là 0,009106u; 0,002491u; 0,030382u và img2 img3 . Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng  

A.

A: 15,017 MeV

B.

B: 200,025 MeV

C.

C: 21,076 MeV

D.

D: 17,499 MeV

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D img1 suy ra X là nơtron. Năng lượng của phản ứng: img2 img3 img4   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.