Cho phản ứng hạt nhân: He + n + 17,6MeV. Hạt nhân X và năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam Heli theo phản ứng trên. Cho số Avôgađrô NA = 6,02.1023 (nguyên tử/mol):

A.

X = D, E = 26,488.1023(MeV).

B.

X =T, E = 2,65.1024 (MeV).

C.

X = T, E = 25,23.1023(MeV).

D.

X = D, E = 6,5.1024 (MeV).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

X = D, E = 26,488.1023(MeV).

Phương trình phản ứng hạt nhân: T + X He + n + 17,6 MeV

Định luật bảo toàn số khối: 3 + A = 4 + 1 A = 2

Định luật bảo toàn điện tích: 1 + Z = 2 + 0 Z = 1

X là D

Năng lượng tỏa ra khí tổng hợp được 1 gam Heli theo phản ứng trên là:

E = N.ΔE = . 6,02.1023.17,6 = 26,488.1023 (MeV).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...