Cho phản ứng hạt nhân sau:  + X + 2,1 MeV. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 4 gam Heli bằng:

A.

5,61.1024 MeV.

B.

1,26.1024 MeV.

C.

5,06.1024 MeV.

D.

5,61.1023 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1,26.1024 MeV.

Số hạt He được sinh ra bằng số hạt Be bị mất đi và cũng bằng với số phản ứng

N =  = 6,02.1023  Q = 6,02.1023.2,1 = 1,26.1024 (MeV).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.