Cho phản ứng sau: 2Al + 2NaOH + 6H2O  2Na[Al(OH)4] + 3H2↑. Chứng tỏ:

A.

Nhôm khử được H+ của nước trong môi trường bazơ.

B.

Nhôm oxi hóa được H+ của nước trong môi trường bazơ. 

C.

Nhôm có tính lưỡng tính.

D.

Nhôm tan được trong dung dịch NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhôm tan được trong dung dịch NaOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.