Cho phản ứng : Trac nghiem online - cungthi.vn Tổng các hệ số cân bằng (tối giản, có nghĩa) của phản ứng trên là

A. 22.
B. 23.
C. 28.
D. 10.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.