Cho phương trình img1(1). Tìm các giá trị của m để phương trình có 3 nghiệm thực phân biệt.

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1

  Xét hàm số img2

(1/4;2)

img3         img4         img5          img6  Lập bảng biến thiên của img7 trên khoảngimg8 ta suy ra các giá trị của m thỏa mãn đề bài là img9.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.