Cho phương trình img1 Có bao nhiêu giá trị của tham số img2 để phương trình có hai nghiệm img3 thỏa mãn img4

A.

A : 0

B.

B : 1

C.

C : 2

D.

D : Vô số

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Điều kiện có nghiệm: img1 Phương trình img2                        img3với img4 Yêu cầu bài toán: img5                         img6                            img7

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.