Cho phương trình img1. Để phương trình có tổng bình phương hai nghiệm bằng 5 thì m có dạng img2. Giá trị img3 là:

A.

0.

B.

1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi img1 là hai nghiệm của phương trình đã cho Theo Viet, ta có: img2 Theo bài cho, tổng bình phương hai nghiệm bằng 5. Ta có: img3  img4    .  

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.