Cho phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn. Điều kiện của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để Trac nghiem online - cungthi.vncó ba nghiệm phân biệt thỏa Trac nghiem online - cungthi.vn khi

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Phương pháp tự luận Ta có Trac nghiem online - cungthi.vn là phương trình hoành độ giao điểm giữa hai đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn (là đường thẳng song song hoặc trùng với Trac nghiem online - cungthi.vn). Xét Trac nghiem online - cungthi.vn. Tập xác định: Trac nghiem online - cungthi.vn Tính Trac nghiem online - cungthi.vn Ta có Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn. Ta có Trac nghiem online - cungthi.vn Dựa vào đồ thị, số nghiệm của phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn chính là số giao điểm của đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn. Do đó, yêu cầu bài toán Trac nghiem online - cungthi.vn. Phương pháp trắc nghiệm Chọn Trac nghiem online - cungthi.vnthay vào Trac nghiem online - cungthi.vn tìm nghiệm bằng máy tính. Ta nhận thấy Trac nghiem online - cungthi.vn chỉ có một nghiệm. Suy ra loại được đáp án B Tiếp tục thử Trac nghiem online - cungthi.vn thay vào Trac nghiem online - cungthi.vn tìm nghiệm bằng máy tính. Ta nhận thấy Trac nghiem online - cungthi.vn có ba nghiệm nhưng có một nghiệm bằng 1. Suy ra loại A Tiếp tục thử Trac nghiem online - cungthi.vn thay vào Trac nghiem online - cungthi.vn tìm nghiệm bằng máy tính. Ta nhận thấy Trac nghiem online - cungthi.vn có ba nghiệm thỏa yêu cầu bài toán. Suy ra loại D Vậy C là đáp án cần tìm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.