Cho phương trình hóa học : Trac nghiem online - cungthi.vn Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 1.
B. 2 : 3.
C. 1 : 2.
D. 1 : 3.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 6 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.