Cho phương trình img1. Khi đặt img2, phương trình đã cho trở thành phương trình nào dưới đây?         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Phương trình tương đương với: img1  img2, nên nếu đặt img3 phương trình trở thành img4.   Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.