Cho img1. Phương trình img2 có số nghiệm thực là ?

A.

4.

B.

6.

C.

7.

D.

9.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Đặt img1img2. Khi đó img3 trở thành: img4img5img6  img7img8. Vì img9; img10; img11; img12; img13; img14. Xét phương trình img15là pt hoành độ giao điểm của ... Ta có img16  Dựa vào bảng biến thiên, ta có + Với img17, ta có d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt, nên phương trình có 3 nghiệm. + Với img18, ta có d cắt (C) tại 1 điểm, nên phương trình có 1 nghiệm. Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...