Cho phương trình img1 và các phát biểu sau: (1) img2 là nghiệm của phương trình (2) Phương trình có nghiệm dương (3) Cả 2 nghiệm của phương trình đã cho đều nhỏ hơn 1 (4) Phương trình có tổng 2 nghiệm là img3 Số phát biểu đúng là:

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương trình img1.

Đặt img2

img3  Vậy phương trình có 2 nghiệm.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...