Cho sơ đồ phả hệ sau: img1  Bệnh P được quy định bởi gen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh Q được quy định bởi gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng là con trai là mắc cả hai bệnh P, Q là:         

A.

6,25%.        

B.

25%

C.

12,5%.

D.

50%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

PP: tách riêng từng bệnh tính rồi TH

B1: Xác định tính trội lặn gen gây bệnh

+Bố mẹ bt, sinh con bị bệnh=> gen bệnh là gen lặn

+Bố mẹ bị bệnh, sinh con bt=> bệnh do gen trội quy định

TH: không rơi 2 TH trên, nếu tính trạng bị bệnh di truyền liên tiếp qua các thế hệ=> bệnh do gen trội quy định va ngược lại

B2: Xác định vị trí gen bệnh

+nếu nằm trên NST Y: Hiện tượng di truyền thẳng, tất cả con trai trong dòng họ đều bị bệnh

+ nếu nằm trên NST X: Di truyền chéo, mẹ bị bệnh chắn chắn con trai bị bệnh

Còn lại gen nằm trên NST thường

B3: Quy ước gen

B4: XD KG những người đã biết trong phả hệ

B5: Thực hiện yc đề bài

Lưu ý: tính sx gen gây bệnh nằm trên NST thường, sx gái trai phải nhân với 1/2, gen gây bệnh nằm trên NST giới tính đã biết thì không cân nhân với 1/2

Sx bị bệnh=1- sx bình thường

Đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.