Cho sơ đồ phản ứng:          aKMnO4 + bKI -> K2SO4 + MnSO4 + I2 +H2O. Hệ số cân bằng a, b, c của các chất phản ứng lần lượt là:

A.

3, 7, 5. 

B.

2, 10, 8. 

C.

4, 5, 8. 

D.

2, 8, 6. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Cân bằng phương trình hóa học theo phương pháp thăng bằng electron.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...