Cho sơ đồ phản ứng: Cr + Sn2+ Cr3+ + Sn

Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của ion Cr3+ sẽ là:

A.

1.

B.

3.

C.

2.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.