Cho sơ đồ phản ứng sau : Tinh bột img1 Aimg2 Bimg3 Dimg4 E Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là :  

A.

A: Cao su buna       

B.

B: polietilen  

C.

C: axit axetic   

D.

D: Buta-1,3-dien

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sơ đồ hoàn chỉnh: img1 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...