Cho số phức img1 img2 và thỏa mãn điều kiện img3. Tính tổng img4.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có img1img2  img3 img4 img5. Khi đó img6Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.