Cho số phức z biết img1. Tìm tổng phần thực và phần ảo của z.  

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1  img2  img3.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.