Cho số phức z thỏa mãn: img1. Khẳng định nào sau đây đúng:         

A.

img1.

B.

z có thể nhận giá trị là số thực hoặc số thuần ảo.

C.

Phần thực của z không lớn hơn 1.

D.

Đáp án B và C đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: img1  .

Như vậy khẳng định A sai.

Ta nhận thấy img2img3đều thỏa mãn phương trình nên B là đúng.

Rõ ràng từ img4 thì ta thấy ngay phần thực của z không lớn hơn 1 nên khẳng định C cũng đúng.

Vậy đáp án cần tìm là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...