Cho số phức z thỏa mãn img1. Tìm giá trị lớn nhất của img2.

A.

 img1.

B.

4.

C.

 img1.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có  img1  img2  Đặt img3, khi đó img4  Cách 2: Đặt img5 ta có: img6 với img7. Khi đó img8 

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...