Cho số tự nhiên img1 thỏa mãn img2. Hỏi img3 gần với giá trị nào nhất:         

A.

11.

B.

12.

C.

10.

D.

9.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Điều kiện img1. Ta có img2img3 img4img5img6img7. Vậy img8. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.