Cho số phức img1 Khi đó phần ảo của số phức img2 là:

A.

img1.        

B.

img1 

C.

5

D.

-5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.