Cho số phức img1 thỏa img2. Viết img3dưới dạng img4. Khi đó tổng img5 có giá trị bằng bao nhiêu?

A.

0.

B.

 img1.

C.

 1.

D.

 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.