Cho số phức img1 img2 thỏa mãn img3 và img4. Tính img5.  

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  img2  Lấy img3 trừ img4 theo vế ta được img5. Thay vào img6 ta được img7. Suy ra img8. Do đó img9 có img10 (thỏa điều kiện img11). Vậy img12.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.