Cho tam giác ABC có các cạnh a = 4, b = 5, c = 6. Hệ thức sai là

A.

sinA - 2sinB + sinC = 0

B.

3sinA - 2sinC = 0

C.

sinA + sinB + sinC > 1812

D.

sinAsinB < 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Theo định lí sin: sinA = 42R, sinB = 52R, sinC =62R, có các phương án sinA - 2sinB + sinC = 0 ; 3sinA - 2sinC = 0 và sinAsinB < 1 đúng.
Chú ý rằng sinC > sinB > sinA nên sinA + sinB + sinC < 3 sinC ≤ 182R. Vì tam giác nội tiếp đường tròn bán kính R, nên R > 6 và do đó 182R < 1812. Suy ra phương án sinA + sinB + sinC > 1812 sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.